Coroflex

Jednostronna taśma polipropylenowa z warstwą aluminium, gładka do klejenia zakładów i naprawy uszkodzeń w foliach aluminiowych. Stosowana również do klejenia i montażu syste-mów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych. Stanowi doskonałą izolację pary wodnej i wilgoci. Klei na powierzchniach gładkich, należy pamiętać, że powierz-chnia klejona powinna być wolna od tłuszczu i kurzu.

POBIERZ SPECYFIKACJE