Folie malarskie

Do okrywania podłóg, mebli, zasłaniania okien i sprzętów podczas prac remontowych i malarskich.